JZ
JZ
Jan Zbierski
Jan Zbierski

O MNIE

Moją przygodę z pracą prawnika rozpocząłem w 2008 r. w jednej z renomowanych sopockich kancelarii radców prawnych i adwokatów. Od początku moje usługi świadczę na rzecz osób fizycznych i prawnych. W 2012 r. założyłem własną działalność gospodarczą, której przedmiotem były i są usługi prawnicze. Następnie w 2013 r. rozpocząłem obsługę prawną instytucji finansowej z Gdańska. W 2015 r. podjąłem współpracę z kancelarią radców prawnych z Gdyni specjalizującą się w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień.

Od początku mojej kariery zawodowej związany jestem z Trójmiastem, choć wiele sporów, które toczę w imieniu moich klientów, prowadzę przed sądami w Warszawie z uwagi na siedziby pozywanych podmiotów (banków, ubezpieczycieli i ministerstw).
Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Prywatnie jestem mężem kochającej żony, tatą dwójki wspaniałych dzieci i fanem motoryzacji. Perspektywa męża i ojca pomaga mi lepiej zrozumieć moich klientów, zwłaszcza w sprawach rodzinnych.

CREDO

Moim celem jest pomóc Państwu zrozumieć zawiłości prawa. Dążę do tego, aby uczynić to w przystępny i jasny sposób. Pragnę rozwiązywać Państwa problemy jeszcze na etapie przedsądowym. Gdy nie jest to już możliwe, będę reprezentował Państwa przed sądami, urzędami i innymi instytucjami. Pragnę służyć Państwu moją wiedzą i doświadczeniem w trakcie całego postępowania aż do prawomocnego rozstrzygnięcia.  

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Moich klientów reprezentuję zarówno na etapach przedsądowych, jak i przed sądami. Ich interesów bronię w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, karnych, jak i administracyjnych.

Prawo cywilne
 • odszkodowania
 • zadośćuczynienia
 • renty
 • spory o zapłatę
 • postępowania egzekucyjne
 • ochrona własności 
Prawo bankowe
 • spory o ustalenie nieważności umów kredytowych (kredyty indeksowane, denominowane tzw. frankowe)
 • spory o zapłatę 
Prawo spadkowe
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • zachowek 
Prawo rodzinne
 • separacje i rozwody
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi
 • ustalenie miejsce pobytu dzieci
 • podział majątku 
Prawo gospodarcze
 • postępowania o zapłatę
 • postępowania rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • zakładanie, rejestracja, zmiany i likwidacja spółek
 • opiniowanie i sporządzenie umów, regulaminów, statutów, uchwał zarządów spółek
Prawo upadłościowe
 • postępowania o ogłoszenie upadłości osób fizycznych (upadłość konsumencka)
 • postępowania o ogłoszenie upadłości osób prawnych 
Prawo karne
 • reprezentowanie pokrzywdzonych
 • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych
 • reprezentowanie oskarżycieli prywatnych
 • dochodzenie naprawienia szkody 
Prawo pracy
 • sporządzanie umów o pracę i ich wypowiedzeń
 • roszczenia ze stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy
 • ustalenie stosunku pracy
 • odszkodowania 
Prawo administracyjne
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych
 • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • pozwolenia na pobyt obcokrajowców w Polsce 

Powyżej zaprezentowane zagadnienia prawne to tylko część z tych, w których mogę Państwu pomóc.
Chętnie zapoznam się i będę poszukiwał rozwiązań w każdej sprawie, w której będą Państwo potrzebowali wsparcia radcy prawnego.

Jan Zbierski Kancelaria Radcy Prawnego

Telefon

+48 785 252 282

Adres

ul. Kamrowskiego 1B/1, 81-603 Gdynia

NIP

5842706832

jz

© Copyright 2021 Jan Zbierski
Kancelaria Radcy Prawnego

Website was made with care